Evropané vyhodí 7 milionů tun oblečení ročně: V Česku je recyklace povinná

Evropané vyhodí 7 milionů tun oblečení ročně: V Česku je recyklace povinná

Země EU vyprodukovaly v roce 2020 6,95 milionu tun textilního odpadu, tedy asi 16 kg na osobu a rok.

Reklamní

Všichni jsme viděli hory starého oblečení, které končí jako obrovské skládky v zemích s nízkými příjmy. Nyní Česko vede Evropu v řešení problému, místo aby k němu přispívalo.

Ročně se v Čečensku likviduje asi 180 000 tun textilu, přičemž jen 3 až 4 procenta skončí na smíšených skládkách. 39 000 tun je vytříděno k recyklaci, zatímco 75 000 tun nerecyklovatelného odpadu je ve směsných nádobách.

Země však plánuje přepracovat své současné postupy nakládání s odpady. V prosinci loňského roku ministerstvo životního prostředí oznámilo plány na zavedení povinného svozu textilního odpadu od roku 2025. V tuto chvíli není povinný oddělený sběr textilního odpadu, což znamená spoustu vyřazeného oblečení Znovu použité nebo recyklované končí v zemi.

Má také za cíl reformovat zemi Evropská směrnice o nakládání s odpady, podle ministra Petra Hladíka. Zdůraznil, že cílem je zajistit, aby se recyklovalo více textilií a zvýšit efektivitu úsilí o recyklaci.

V současné době se hodně textilií vyhazuje do popelnic na směsný odpad, protože se nedají recyklovat. Součástí strategie je zřízení sběrných míst v různých obcích, která občanům pomohou lépe nakládat s jejich textilním odpadem.

V České republice je asi 10 000 sběrných míst textilu, ale stávající odpadová legislativa vyžaduje pouze sběr, nikoli recyklaci. Nový projekt doufá ve zřízení více sběrných míst na přístupných místech, jako jsou radnice nebo obchody, jako má země pro baterie a elektronický odpad.

Které země EU sbírají nejvíce textilního odpadu?

Země EU vyprodukovaly v roce 2020 6,95 milionu tun textilního odpadu – to je asi 16 kg na osobu.

Z toho 4,4 kg na osobu se sesbírá odděleně pro opětovné použití a recyklaci, ale 11,6 kg se smísí s domovním odpadem.

READ  Česká centrální banka by se měla vyvarovat „velkých“ škrtů, říká politik

Hlavními zdroji textilního odpadu je v EU ročně téměř 7 milionů tun odpadu Oblečení a výrobky pro domácnost (spotřebitelský odpad). Před použitím se zničí 4 až 9 procent zboží prodaného na trhu – 264 000 až 594 000 tun textilu ročně.

Tříděný sběr textilu je již povinný ve více než polovině zemí EU, ale většinou se jedná o textilie pro opakované použití. Nejvyšší míru individuálního sběru textilu mají Lucembursko a Belgie, těsně následované Nizozemskem a Rakouskem. Každý z nich má rozmanitý systém sběru ve vesnicích, městech a městech. Žádný z nich nezachytí více než polovinu svého textilního odpadu a sběrem problém nekončí.

Evropská agentura pro životní prostředí říká, že musí být zvýšeny možnosti třídění a recyklace, jinak bude značné množství tohoto odpadu končit ve spalovnách, na skládkách nebo na skládkách. Vyvezeno mimo EU.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *