Čeština se předávala z generace na generaci na škole v Illinois postavené před 100 lety Národ

Architektura Masarykovy školy není jiná, doprostřed Cicerových bungalovů je zasazena kostka bez tváře, ale každá cihla je položena s láskyplnou péčí imigrantů, kteří předávají češtinu dalším generacím. O století později jsou rodiče jejích žáků stejně odhodlaní.

Někteří vyhánějí své děti z odlehlých předměstí, jako je Aurora a Towns Grove, a pak zabíjejí čas během tří hodin, které se v sobotu scházejí. Když jsem se zeptal, zda je tam místnost plná studentů základní školy z jejich vůle nebo příkazu, zvedly se ruce na druhou alternativu s jistým smíchem a překvapením.

Ale když se místnost uklidnila, 5letá Isabella Holup z Elginu řekla: „Chci se naučit česky, abych si mohla popovídat s babičkou.“

Život ve dvou jazycích je požehnáním i prokletím každé skupiny imigrantů. Vystavuje nováčky obvinění z ovlivňování Spojených států cizími myšlenkami a zvyky. Vznikla tak Masarikova škola.

Před postavením školy probíhala výuka češtiny v učebnách Cicero v sobotu, kdy byly veřejné školy uzavřeny. Školní rada ale v roce 1919 odhlasovala České sdružení svobodných myslitelů další využití jeho učeben.

Vzhledem k tomu, že Cicerova populace v té době tvořila 70 % Čechů, manévr odrážel obavu instituce, že je „cizinci“ vytlačí. Na oplátku se Češi rozhodli postavit vlastní školu. Na 22. místě nakoupili hodně a český kreslíř kreslil projekty zdarma.

Český dodavatel pozval tesaře a zedníky, aby se přihlásili ke svému stavebnímu týmu, a 8. května 1922 bylo zdivo posvěceno.

Podle chicagských českých novin Denny Hlasdale k místu pochodovalo několik stovek školáků s malými americkými vlaječkami. Děti zazpívaly českou hymnu. Kapela zahrála „The Star-Spongled Banner“ a vystoupilo Pěvecké sdružení Karla Marxe.

Masarikova škola, postavená nezávislými mysliteli, byla pojmenována po: Thomasi Masarikovi, filozofovi, historikovi a politickém aktivistovi, který realizoval svůj sen o samostatném Československu, když byl na poražené straně Rakouska v první světové válce.

READ  Schodek státního rozpočtu ČR 2022 by mohl být pod 280 miliardami korun, uvedl ministr

Masarik byl deportován do Spojených států, když byl zvolen prezidentem nové země. Když v roce 1918 projížděl Chicagem na cestě do Prahy, vrátilo se ho pozdravit dvě stě tisíc Čechů a jejich jazykových příbuzných, Slováků.

I přes své nadšení pro Masaryka byla česká komunita v Chicagu rozdělena mezi katolíky a volnomyšlenkáře a debata občas přerostla v hádku.

Boj začal v roce 1871, kdy Marie Šilhánek, Češka, odmítla být pohřbena na katolickém hřbitově pro zpověď nebo nesouhlas během velikonočního období. Nezávislí myslitelé reagovali založením Českého národního hřbitova na severozápadě Chicaga, ale byla to vesnice Jefferson Park.

Jefferson Park se pokusil hřbitov vetovat a obvinil české pohřební zvyky: „Na hřbitovech se konají pikniky, prodává se alkohol, pije se a dělá hluk,“ říká příběh Tribune.

Jsou to stejné modely, kterým čelí český lid. Proto napsali Masarikovu školu finančně: dokázala, že čeští lidé jsou negramotní a nejsou špatní, bez literatury a bez znalosti historie.

Proběhly jazykové kurzy pro dospělé i děti. Ve věku 10 let dostal Jean Jassadil tuto báseň, aby si ji zapamatoval:

V našem mladém věku

(Když jsme byli mladí)

Svět Pageva jako květina

(Svět byl krásný jako květina.)

Po přečtení ve vánoční show odešla. O několik desítek let později se přestěhoval do Chicaga a znovu navštěvoval hodiny češtiny v Masarik School, řekl nedávno.

Škola také vyučovala angličtinu a připravovala žadatele o občanství USA na požadované občanské zkoušky. „Jedině tak můžete uplatnit svá politická práva volit a bojovat proti nepřátelským faktorům, které se staví proti imigrantům,“ vyzval čtenáře novin Denny Hlasdell, aby se do kurzů zapsali.

Ve škole se scházely bratrské spolky a občansky smýšlející skupiny, např. Ciceronův spolek československých daňových poplatníků. Nezávislí myslitelé pozorovali odluku církve od státu. V roce 1922 varovali, že navrhovaná změna ústavy státu Illinois umožní výuku Bible na veřejných školách.

READ  Kupuje český miliardář Daniel Křetínský pro fotbal West Ham?

Pohnuté dějiny Československa zaplnily třídy a posluchárny školy. Československo, před druhou světovou válkou okupované nacisty, bylo později přeměněno na sovětský satelit. Reformní hnutí bylo v roce 1968 rozdrceno ruskými tanky. Teprve v roce 1989 se vrátila demokracie.

Skvělé podmínky ve staré zemi a suburbanizace české komunity v Chicagu filtrovaly mazarikovské školní publikum. V roce 2010 byla v provozu pouze jedna učebna.

V tom roce však Česká republika vyslala Claru Moldavu jako první placenou ředitelku školy. „Musel jsem se naučit říkat ‚Ahoj‘, ne ‚Dobrí Ten‘,“ vzpomínal. Oba se překládají jako „ahoj“. Poslední jmenovaný je v Evropě velmi rozšířený a běžný, ale americkým uším zní arogantně.

S neomezenou energií se setkal s moldavskými Čechy: na piknikech a v centrech pro seniory. Vzala je zpátky do školy a občas ti dva vedli představení a hráli na housle. Je to profesionálně vyškolený hudebník.

Nedávno představil četbu romanopisce Johna Novaka. Narodil se v Československu, vyrostl v Chicagu a nyní žije v Praze. Jeho anglické a české romány se odehrávají v obou městech.

Po návratu do staré sexuální školy se vrátily jejich děti a vnoučata a nyní jsou všechny třídy opět v provozu. Jeho výuka češtiny končila tradičně po osmé třídě, letos však středoškoláci trvali na pokračování. Jerry Mack, student Lane Tech High School v Chicagu, vysvětlil, že by chtěl jít na pražskou univerzitu.

Zatímco Meg a další, kteří chodí do první deváté třídy školy, mají své vlastní děti, takový závazek dá Masarikovým studentům novou úrodu.

V příští generaci budou jedni znechuceni, jiní nebudou rádi. Ale jeden nebo dva možná řeknou: Jsem tady, protože můj otec se tu naučil česky, tak si promluví s babičkou.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.