Česká vláda souhlasí s dohodou o obraně se Spojenými státy | Táto

PRAHA (AP) – Česká vláda se ve středu dohodla na obranné vojenské smlouvě se Spojenými státy.

Dohoda o obranné spolupráci vytváří právní rámec pro možné nasazení amerických sil na území ČR a jejich spolupráci s AČR.

Tato stránka vyžaduje javascript.

Aby bylo možné číst prémiový obsah, je vyžadován JavaScript. Udělejte to prosím v nastavení prohlížeče.

kAmxE D9 @ F = 5 > 2 <6 2؟ J DF49> @G6D62D: 6C 2E 2E: > 6 @ 7 #FDD: 2? 288C6DD: @? 282:? DE &

kAm“xE’D [email protected][email protected]@F? ECJ’D D64FC:EJ[” !C:>6 |:?:DE6C !6EC u:2=2 D2:5]k^am

kAmp 52E6 7 @ CD: 8?:? 8 E96 562 = 3J E96 rK649 2? 5 a]$]5676? D6>:?:DE6CD:D J6E [email protected] D6E]xE H:==E96? ? 665 A2C=: 2>6? E2CJ2? 5 AC6D:56? E: 2 = 2AAC @ G2 = ]k^Am

kAms676? D6 |:?:DE6C y2? 2r6C? @ 49 @ G2 42 == 65 E96 &]$]“E96>DE:> A @ CE2? E2 == J: ?5676? D6]%96C67 @C6[ E@ 3@@DE EC2?D\pE=2?E:4 E:6D 😀 😕 E96 rK649 G:E2= :?E6C6DE]Qk^am

kAm% 96 &]$]92D DF49 28C66 > 6? EDH: E9 ac @ E96C} p% ~ > 6 > 36CD[ :?4=F5:?8 !@=2?5[ [email protected]<:2[ wF?82CJ[ {:E9F2?:2[ {2EG:2[ tDE@?:2[ #@>2?:2 2?5 qF=82C:2 E92E [email protected]> E96 62DE6C? 7=2?< @7 E96 2==:2?46]k^am

kAmp? J A2CE: 4F = 2C56A = @J>6? E @ 7 &]$]7 @ C46D H:== DE: ==? 665 2AAC @ G2 = 3J E96 rK649 8 @ G6C? > 6? E2? 5 A2C =: 2>6? E]k^Am

Copyright 2023 The Associated Press. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nesmí být publikován, vysílán, přepisován nebo redistribuován bez povolení.

READ  O sovětské invazi v roce 1968 svědčí silný český dokument

You May Also Like

About the Author: Jed Parkinson

"Introvert. Analytik. Zapálený řešitel problémů. Totální tvůrce. Baconaholik. Průzkumník. Obecný internetový fanatik. Televizní odborník."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *