Česká rozvojová spolupráce v Zambii

Česká rozvojová spolupráce v Zambii

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 ministr zahraničí Radek Rupesh v Zambii slavnostně zahájil společný projekt zahraniční rozvojové spolupráce členských států EU a Světového potravinového programu Green Nexus Programme.

Státní ministr Radek Rupesh při zahájení programu v Lusace řekl: „Česká republika během příštích čtyř let pomůže Zambii získat správná data a formulovat politiky, které pomohou při ochraně biodiverzity a integrovaném managementu krajiny, které těžce nesou. břemena“. „Změna klimatu, eroze půdy a odlesňování při vývoji tak složitého projektu považuji za nezbytné, aby Česká republika a další evropské země spolupracovaly na posílení ochrany životního prostředí,“ řekl státní ministr Rupesh.

Projekt „Udržitelná krajina prostřednictvím integrovaného managementu“ s názvem SLIM realizuje Česká rozvojová agentura v Zambii od října 2023 do roku 2027. Projekt funguje s rozpočtem 7 milionů EUR (6 milionů EU, 1 EUR). milionů dolarů z České republiky) a očekává se široké uplatnění českých technologických řešení a odborných znalostí v oblasti satelitního mapování krajiny, budování kapacit zambijských veřejných institucí, škol a lesů.

Během pracovní návštěvy Zambie se ministr zahraničí Radek Rupesh setkal se stálou tajemnicí Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Zambie paní Itambuyou Gundersenovou. Státní ministr během jednání vyzdvihl dynamicky se rozvíjející česko-zambijské bilaterální vztahy a připomněl nedávnou návštěvu předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila s obchodní delegací, která vyvrcholila podpisem tzv. dohoda o dvou důležitých memorandech o porozumění o rozvojové spolupráci a programu lékařské evakuace.

Zambijská strana v této souvislosti opět vyjádřila České republice uznání za dlouhodobou spolupráci, která roste nejen díky společným evropským projektům. Stálý tajemník v souvislosti s katastrofálním suchem v Zambii také poděkoval České republice za okamžitou humanitární pomoc ve výši 5 milionů korun a vyjádřil zájem o česká řešení v oblasti zadržování vody v krajině a obnovitelných zdrojů energie.
V souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině ministr zahraničí ocenil postoj, který Zambie opakovaně zaujala na Valném shromáždění OSN. Stálý tajemník Gunderson řekl: „Zambie považuje tento konflikt za jasné porušení Charty Organizace spojených národů. Usilujeme o mír a stabilitu, bez nichž se ekonomika nemůže rozvíjet.“

READ  Aldi otevírá britské obchody brzy každou neděli během Euro 2020

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *