Česká republika: Znovu zavedeno povinné obsazování zaměstnanců

V dopise

Česká vláda znovu zavedla povinné testování zaměstnanců na pracovišti. Níže naleznete odpovědi na běžné otázky související s testováním.

Obsah

 1. Kdy bude změna účinná?
 2. Kdo by měl být testován na pracovišti?
 3. Jaké testy bychom měli zaměstnancům nabídnout?
 4. Kolikrát by měli být zaměstnanci testováni?
 5. Mohou být zaměstnanci požádáni, aby testovali na veřejném testovacím místě nebo doma?
 6. Máme testovat zaměstnance, kteří pracují z domova?
 7. Jsou zaměstnanci nuceni ke zkoušce?
 8. Potřebujete doklad o očkování / uzdravení?
 9. Co když zaměstnanec odmítne přijít na test?
 10. Co když má zaměstnanec pozitivní test?
 11. Potřebuji ke zpracování výsledků testů souhlas personálu?
 12. Jaké jsou klíčové povinnosti pro zajištění zákonnosti zpracování osobních údajů v této souvislosti?
 13. Lze zaznamenat výsledky testů?
 14. Jak dlouho lze údaje uchovávat?
 15. Co bychom měli dělat, pokud chceme zapojit třetí strany jako naše poskytovatele služeb?
 16. Kdo nese náklady na test?

Kdy bude změna účinná?

Zaměstnanci musí dokončit první test do 29. listopadu 2021.

Kdo by měl být testován na pracovišti?

Všichni zaměstnanci musí být testováni na pracovišti, kromě:

 • Jedinci, kteří byli plně očkováni 14 dní po poslední dávce vakcíny.
 • Jedinci s prodělaným onemocněním covit-19 (potvrzeným laboratorními výsledky) již nejsou izolováni, nemají žádné příznaky covit-19 a neměli svůj první pozitivní RT-PCR nebo antigenní test déle než 180 dní.
 • Jedinci, kteří mají negativní výsledek testu RT-PCR, ne více než 7 dní.
 • Jedinci, kteří mají negativní výsledek laboratorního rychlého antigenního testu, ne více než 7 dní.
 • S výjimkou jednotlivců a rodinných příslušníků, kteří kvůli povaze své práce nepřicházejí do styku s třetími stranami na pracovišti.

Agenturní zaměstnanci jsou považováni za zaměstnance. Nezávislí dodavatelé mají povinnost podrobit zaměstnance testování za stejných podmínek.

Jaké testy bychom měli zaměstnancům nabídnout?

READ  "Some Like It Czech" začíná svou druhou sezónu

Zaměstnavatel musí zachovat rychlé vyšetření antigenu určené k samovyšetření (vhodné pro širokou veřejnost), případně rychlé vyšetření antigenu prováděné poskytovatelem zdravotních služeb.

Kolikrát by měli být zaměstnanci testováni?

Personál by měl být kontrolován každých 7 dní.

Mohou být zaměstnanci požádáni, aby testovali na veřejném testovacím místě nebo doma?

Zaměstnavatel má povinnost zajistit testy, takže byste neměli přenášet odpovědnost na zaměstnance tím, že je požádáte, aby provedli test na veřejném zkušebním místě. Pokud však zaměstnanec předloží test z veřejného místa, které nebylo obsazeno déle než 7 dní, může být takový zaměstnanec přijat na pracoviště (tzn. nemusíte na pracovišti provádět dodatečné testování).

Máme testovat zaměstnance, kteří pracují z domova?

Ne, zaměstnanci pracující z domova testování nepotřebují. Pokud však takoví zaměstnanci plánují přijet na pracoviště nebo za zákazníkem, je kontrola nutná.

Jsou zaměstnanci povinni absolvovat test?

Pokud výjimka neplatí, budou zaměstnanci povinni podrobit se testu na Covid-19 na žádost svého zaměstnavatele.

Potřebujete doklad o očkování / uzdravení?

Ano, zaměstnanci jsou povinni doložit očkování tím, že poskytnou další výjimku (zotavení, negativní test) ve formě certifikátu EU Digital Govt nebo potvrzení vydaného poskytovatelem zdravotní péče.

Co když zaměstnanec odmítne přijít na test?

Pokud zaměstnanec odmítne absolvovat test (bez výjimky), musíte to oznámit zdravotníkovi. Zaměstnanec, který test odmítne, by měl mít na pracovišti neustále respirátor, dodržovat odstup 1,5 metru od ostatních osob a být oddělen od jídla.

Zaměstnavatel je povinen vykonávat takovou organizační činnost, aby v nezbytném rozsahu kontroloval styk zaměstnance s jinými osobami.

Zaměstnavatel má právo poslat zaměstnance domů (na práci z domova). Mohou také poskytnout písemný formulář varování pro menší pochybení za selhání testu.

Co když má zaměstnanec pozitivní test?

READ  bne IntelliNews - Poslední zasedání staré rady České centrální banky zvýšilo základní sazbu na 7 %

Pokud má zaměstnanec pozitivní test na antigen Covit-19 poskytnutý zaměstnavatelem, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit zaměstnavateli, opustit pracoviště a vrátit se do bydliště a oznámit to poskytovateli pracovnělékařské péče (ukládá zaměstnavatel, pokud existuje povinnost) nebo jejich trenéra veřejného zdraví nebo zdravotníka.

Pro potvrzení výsledku antigenního testu a zjištění přítomnosti viru budou tito pracovníci vysláni na PCR testování.

Potřebuji ke zpracování výsledků testů souhlas personálu?

Ne, jedná se o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví a máte zákonnou povinnost zpracovávat a shromažďovat údaje (včetně údajů o zdraví), neměli byste žádat o schválení, ale měli byste o procesu informovat zaměstnance, včetně jeho právního základu , příjemci a doba uchování.

Jaké jsou klíčové povinnosti pro zajištění zákonnosti zpracování osobních údajů v této souvislosti?

Zejména byste měli informovat zaměstnance o procesu a aktualizovat záznamy o vašich činnostech zpracování.

Musíte zajistit, aby údaje byly používány pouze v přímém kontaktu a aby bylo uchováváno pouze požadované množství údajů, při plnění povinností uložených mimořádnou činností. Obecně platí, že když se zaměstnanec podrobuje testu Govt-19, základní identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, číslo pojištění), údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance, údaje o datu a čase testu a výsledek testu Govt. -19 test. Pokud je zaměstnanec osvobozen, musíte zpracovávané údaje omezit na údaje o totožnosti zaměstnance a důvod vyloučení z testu.

Stejně jako u každého zpracování osobních údajů musíte také zajistit, aby byl přístup k údajům omezen na oprávněné osoby a aby byly údaje chráněny.

Lze zaznamenat výsledky testů?

Zákon výslovně umožňuje zaměstnavateli mít doklady o provedených zkouškách na následujících úrovních – datum zkoušky a jméno zkoušené osoby.

Jak dlouho lze údaje uchovávat?

Doba vedení záznamů o provedených testech a dalších údajích zaměstnanců není zákonem výslovně doporučena. Vždy jste však povinni uchovávat jakékoli osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou.

READ  Zabijácké roboty: český prototyp umělé inteligence k ničení škůdců s nízkým obsahem pesticidů

Informaci o důkazech a výjimkách zaměstnaneckých zkoušek byste si proto měli uchovávat ve sledovaném období státními orgány nebo zdravotními pojišťovnami, dokud nebude ukončena mimořádná praxe provádění povinných povinných prohlídek zaměstnanců. Musíte také sledovat, zda jste splnili své povinnosti a zda byly poskytnuty další pokyny.

Co bychom měli dělat, pokud chceme zapojit třetí strany jako naše poskytovatele služeb?

Pokud má váš poskytovatel služeb přístup k osobním údajům od třetí strany, měli byste zkontrolovat, zda je smlouva o zpracování údajů platná a zda toto zpracování podléhá smlouvě (konkrétně uvedené údaje o zdravotním stavu a související účel).

Kdo nese náklady na test?

Náklady na zkoušku hradí zaměstnavatel. Vláda ale potvrdila, že zaměstnavatelé si mohou odvody u zdravotní pojišťovny nárokovat. Podrobnosti zatím nejsou k dispozici.

Obsah je poskytován pouze pro vzdělávací a informační účely a není určen a neměl by být vykládán jako právní poradenství. Může se kvalifikovat jako „reklama právníka“, která vyžaduje upozornění v rámci určitých jurisdikcí. Předchozí výsledky nezaručují podobné účinky. Další informace naleznete na adrese: www.bakermckenzie.com/en/disclaimers.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *