Česká republika: Zlepšení v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Česká republika: Zlepšení v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Česká republika zlepšila svá opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a podle nové zprávy prokázala významný pokrok v plnění standardů Financial Action Task Force (FATF). Následná zpráva Od MONEYVAL Zveřejněno dnes.

V hodnotící zprávě přijaté v roce 2018 požádal MONEYVAL české orgány, aby podaly zprávu o pokroku dosaženém při řešení několika nedostatků v rámci rozšířeného následného postupu.

Nové hodnocení se zabývá sankčním režimem ČR za porušení preventivních opatření, neziskovými organizacemi, ohlašovací povinností, varováním a dodržováním stanovených nefinančních společností a profesí proti praní špinavých peněz a potírání financování terorismu (AML). /CFT) Závazky. MONEYVAL studoval řadu legislativních, regulačních a institucionálních opatření realizovaných Českou republikou v těchto oblastech.

S ohledem na kroky úřadů se MONEYVAL rozhodl zvýšit hodnocení souladu v České republice z „Částečně vyhovující“ na „Velmi vyhovující“ u pěti doporučení FATF a z „Částečně vyhovující“ na „Vyhovující“ u jednoho doporučení FATF.

Ačkoli země po přijetí zprávy o vzájemném hodnocení dosahuje chvályhodného pokroku při řešení většiny nedostatků v technické shodě, je stále nutné vyvinout další úsilí k plné implementaci mezinárodních norem.

Česká republika dosáhla plného souladu se šesti ze 40 doporučení Financial Action Task Force, která představují mezinárodní standard pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Drobné nedostatky přetrvávají v implementaci 29 doporučení, která byla shledána „z velké části v souladu“. Pět doporučení (cílené finanční sankce, virtuální aktiva, přesuny peněz a údržba statistik) zůstávají „částečně stížnostmi“. Česká republika nemá „nevyhovující“ klasifikace.

Vzhledem k procedurálním omezením MONEYVAL zkoumá následná zpráva formální změny v legislativním, regulačním a institucionálním rámci, ale neposuzuje rozsah, v jakém byly tyto reformy účinně implementovány v praxi.

Očekává se, že Česká republika bude do jednoho roku informovat MONEYVAL o dalším pokroku v posílení implementace opatření v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

READ  Dvojice Kim Kardashian uvězněna poté, co se pokusila propašovat miliony v hotovosti

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *