Česká republika plánuje miliardy na „neziskovky“, ale polovina z nich půjde na sport – a cílené romské projekty dostanou výrazně méně peněz

Český stát plánuje poskytnout neziskovým organizacím 8,49 miliardy Kč [EUR 332 million] příští rok pro jejich veřejně prospěšné projekty. Více než polovina neziskových dotací je určena pro sportovní využití, 17% pro sociální služby a 12% pro kulturu.

Zbývající pětina neziskového financování je určena na aktivity pro děti, protidrogovou politiku, rodinnou politiku, vzdělávání, ochranu životního prostředí, podporu národnostních menšin a boj proti korupci. Částka přidělená neziskovým organizacím pracujícím přímo s romskou menšinou je 27,4 mil. Kč مليون [EUR 1.07 million] Mezi osmnácti hlavními oblastmi jsou Romové na pátém místě z hlediska výše poskytovaného financování, přičemž nejméně financovanou oblastí je protikorupční činnost.

To je výsledek dotační politiky, která bude provedena příští rok (2022). Vláda ČR schválený plán zveřejnila na svém webu.

Podle oficiálních materiálů jsou všechny částky stále prozatímní. Celková výše neziskových dotací plánovaných pro letošní rok (2021) činila 8,02 miliardy Kč.

Podpora neziskových organizací v roce 2018 činila přibližně 7,07 miliardy Kč. V roce 2019 to bylo 7,68 miliardy.

Dotace na sportovní neziskové organizace se v posledních dvou letech v poslední době postupně zvyšovaly o více než půl miliardy korun. Další peníze se dostaly také do sociálních služeb poskytovaných neziskovými organizacemi.

Na druhé straně bylo přerušeno financování neziskových organizací zabývajících se životním prostředím, bydlením, rovnými příležitostmi pro muže a ženy nebo vzdělávacími projekty. Plán podpory do roku 2021 neobsahoval ani alokace podle odvětvových oblastí.

Při srovnání odhadované výše neziskové podpory plánované na příští rok (2022) s částkami z loňského roku (2020) je plánováno utratit o 300 mil. Kč méně na sport a asi 570 mil. Kč na sociální služby. „Z hlediska rozdělení finančních zdrojů mezi jednotlivé sektorové oblasti jsou nejzřetelnějšími sektory tělesná výchova, sport, sociální služby / aktivity a kultura. Ti, kdo poskytují další služby, obdrží objemově mnohem nižší dotace,“ uvádí plán na příští rok.

READ  Nepřekonatelný fotbal - na co se dívat

Podle plánu do roku 2022 jsou tyto částky stále pouze odhadem, protože ministerstva, úřad vlády a orgány, které je budou spravovat, ještě přesně nevědí, kolik peněz za tyto dotace budou muset pracovat ze státní pokladny. „Finanční zdroje pro rok 2022 by měl zajišťovat každý ústřední orgán státní správy v rámci normativní přípravy a schvalování rozpočtu,“ uvedli autoři v základních materiálech připravených pro vládu.

Odhaduje se, že neziskové programy zaměřené na poskytování přímé podpory romské menšině dosáhnou v příštím roce 27,4 mil. Kč, tedy pouze 0,3% z celkového objemu finančních zdrojů. Podle vládních materiálů bude tato podpora procházet třemi programy.

České ministerstvo kultury podpoří neziskové integrační projekty pro příslušníky romské komunity, české ministerstvo školství vyzve neziskové organizace na podporu integrace romské menšiny a Úřad vlády bude pokračovat v programu komunitní práce a prevence sociálního vyloučení prováděné neziskovými organizacemi.

Romové budou podporováni také prostřednictvím dalších vládních programů uvedených neziskových organizací, například v oblasti podpory národnostních menšin nebo sociálních služeb / aktivit. V příštím roce má do sportu proudit více než 4,43 miliardy neziskového financování.

Neziskové organizace poskytující sociální služby / činnosti mají získat 1,43 miliardy Kč. Neziskové kulturní organizace musí získat 999,5 mil. Kč.

U rozvojových projektů realizovaných v zahraničí mohou neziskové organizace dosáhnout až 416 milionů Kč. Neziskové programy pro děti a mládež mohou od ministerstev získat zhruba 253,7 mil. Kč.

Přibližně stejné množství finančních prostředků pro neziskové organizace pro děti a mládež je připisováno protidrogové politice. Na podporu neziskových organizací v oblasti rodinné politiky bude k dispozici 150 mil. Kč, neziskovým vzdělávacím institucím přibližně 139,9 mil. Kč.

Ochrana životního prostředí by měla pro neziskové organizace získat 55 mil. Kč. Cílem neziskových veřejně prospěšných projektů na podporu bydlení je získat 7 mil. Kč a stejná částka je k dispozici na podporu neziskové práce v oblasti rovných příležitostí pro muže a ženy.

READ  Golfové ceny Bucs Pool SoCon | Sportovní

V příštím roce otevřou ministerstva, Úřad vlády, Agentura pro sport a Agentura pro rozvoj celkem 88 výzev neziskovým organizacím k podání žádosti o dotaci. Pět z těchto programů bude nových.

Bude připraven nový program na podporu výživy dětí ve školkách a další nový program pro výstavní projekty. České ministerstvo kultury si klade za cíl otevřít největší počet programů neziskové podpory, celkem 21.

You May Also Like

About the Author: Barclay Todd

"Totální hudební narkoman. Student. Zombie fanatik. Pivní evangelista. Vášnivý televizní fanoušek. Certifikovaný spisovatel."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.