Česká republika: Od 1. ledna 2022 vstoupí v platnost nová pravidla pro regionální investiční pomoc

listopad 2021 – V dubnu 2021 schválila Evropská komise revidované pokyny pro regionální pomoc („S látkou“). Účelem nových pravidel je implementovat členské státy EU Podpora oblastí nízkého zájmu za účelem řešení nerovností v ekonomickém blahobytu, příjmu a nezaměstnanosti.

V červenci 2021 schválila Evropská komise Mapu české regionální pomoci na období 2022–2027, která konkrétně pojmenovává oblasti způsobilé pro regionální investiční pomoc a stanovuje maximální přípustnou intenzitu pomoci (vyjádřenou jako procento způsobilých investičních výdajů).

Pravidla jsou také na národní úrovni nařízena českou vládou. 428/2021 Sb. Implementováno a bude účinné mezi 1. lednem 2022 a 31. prosincem 2027. Níže uvádíme přehled nového regulačního rámce.

Následující české kraje Bude Způsobilé pro regionální investiční pomoc:

  • The Severozápad, Severovýchod, střední Morava A Moravskoslesko Regiony s maximální intenzitou 30 až 40 procent způsobilých investičních nákladů. Patří mezi nejzaostalejší regiony s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru EU a jsou způsobilé pro pomoc podle § 107 odst. 3 písm. a) SFEU (tyto oblasti se formálně označují jako oblasti „a“). . V porovnání se současnou vládní politikou se maximální intenzita podpory v těchto regionech zvýší z 25 % na 5 až 15 % předchozích způsobilých investičních výdajů.
  • The střední Čechy, Jihozápadní A Jihovýchodní Regiony s maximální intenzitou 15 % až 25 % způsobilých investičních nákladů. Tyto oblasti již nejsou považovány za nejvíce zaostalé oblasti (výše), ale tzv. oblasti „c“ (podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU) jsou způsobilé pro významnou intenzitu pomoci. Více intenzit podpory bude poskytnuto v první polovině období a v příhraničních oblastech oblastí „a“. V těchto regionech zůstává maximální intenzita podpory nezměněna nebo klesá ve srovnání se současnou vládní politikou.

V obou výše uvedených regionálních kategoriích lze navýšit maximální intenzitu pomoci pro účely počáteční investice středních nebo malých podniků s přiměřenými náklady až do výše 50 50 milionů. V takovém případě může být maximální intenzita pomoci zvýšena:

  • 10 procentních bodů Pro investice středních podniků; A
  • 20 procentních bodů Pro investice malých firem.
READ  Práce od majitelů domů je proti licenčnímu režimu České advokátní komory

U velkých investic mezi 50 miliony EUR a 100 miliony EUR je maximální intenzita pomoci pro způsobilé výdaje nad 50 milionů EUR (ale méně než 100 milionů EUR) 50 % hodnoty maximální intenzity pomoci pro způsobilé investiční náklady v příslušném regionu. .

Vládní pomoc na velké investiční projekty v hodnotě nad 100 milionů EUR může být poskytnuta pouze jako osobní investiční pomoc se souhlasem Evropské komise. Maximální intenzita pomoci pro způsobilé náklady nad 100 milionů EUR je 34 % hodnoty maximální intenzity pomoci pro způsobilé investiční výdaje v příslušném regionu.

Nová pravidla se budou vztahovat na žádosti o regionální pomoc podané po 1. lednu 2022 a na předchozí žádosti, které nebyly dokončeny do 31. prosince 2021.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.