Česká republika nemusí vracet žádné dotace z Evropské unie, potvrzuje Evropská komise

Na základě auditu podnikových účtů společnosti Agrofert Holding není Česká republika povinna vrátit žádné peníze do Evropské unie.

Mluvčí Evropské komise v pondělí novinářům řekl, že české orgány nepožádaly o náhradu za žádnou z výhod, které byly předmětem přezkumu.

V pátek UNHCR Publikujte závěrečnou zprávu o auditu, Který zjistil, že předseda vlády Andrej Babiš měl střet zájmů a že Agrofert neměl nárok na žádné výhody od 9. února 2017, kdy nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů.

Podle přezkumu bude Česká republika muset vrátit všechny dotace poskytnuté Evropskou unií, které se Agrofert od té doby snaží dosáhnout.

České orgány neoznámily žádné výdaje na žádnou z operací uvedených v této zprávě. Proto není finanční korekce nutná, uvedl včera mluvčí UNHCR Palaz Ojvari. Uvedl, že výbor se bude nadále zabývat pouze některými doporučeními ohledně přezkumu s Českou republikou, která české orgány dosud nezohlednily.

Pappes závěry přezkumu odmítl s tvrzením, že jsou zaujaté a manipulativní, a české ministerstvo pro místní rozvoj rovněž vyjádřilo nesouhlas. Sám premiér dříve ujišťoval, že nehrozí, že by Česká republika vrátila peníze Bruselu.

„Trváme na tom, že v oblasti podpory postupujeme přesně v souladu se zákonem, příslušnými pravidly a uzavřenými smlouvami.“ Všechny podpůrné projekty byly schváleny českými úřady a byly rovněž přezkoumány bez zjištění závažnějších závad. Žádnou podporu nelze označit za neoprávněnou, “komentoval recenzi ve svém prohlášení Agrofert.

Nejmocnější klub v Evropském parlamentu Evropské lidové strany vyzval komisi, aby na základě přezkumu nevracela peníze České republice z nového víceletého rozpočtu EU.

Ministrka pro regionální rozvoj Clara Dostalová na pondělní tiskové konferenci uvedla, že české orgány nesouhlasí s výsledkem přezkumu střetu zájmů Babis ze strany Evropské unie a že spor může vyřešit pouze nezávislý soud na základě dvou samostatných právních názorů.

READ  Keltové mají peníze na provádění změn, ale kdo se rozhodne, kde je použije

Do konce března vyplatila Evropská komise České republice 59 procent dotací vyčleněných na programové období 2014 až 2020. Jedná se o částku 367,7 miliardy Kč z celkové alokované částky 622,8 miliardy Kč.

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *