Česká agentura pro sociální začleňování: Chudoba se prohloubí, pokud místní úřady využijí na splacení dluhů dávky od nejchudších

Peter Piala, vůdce Občanské demokratické strany (ODS) v České republice. (Foto: www.ods.cz)

V pátek 9. července schválila Poslanecká sněmovna ČR návrh zákona předložený Občanskou demokratickou stranou (ODS), který místním úřadům umožní zabavit výhody nejchudším z chudých. Místní orgány – Když zákonodárci otevřeně nevědí, jak se vypořádat s komplexním problémem chudoby a sociálního vyloučení, jsou ochotni říci nejen to, že to nechtějí vyřešit, ale také to, že chtějí udělat nějaké testy na lidech . Přinejmenším, pokud nefungují žádné jiné cesty, které byly dlouho odmítnuty pro řešení. ODS je již skutečným a tradičním průkopníkem v budování těchto mrtvých ulic v české sociální politice.

Všichni víme, že uvolněním tabákového kouře do vody nemůžete vydělat zlato, ale mise ODS, mocné hnutí ANO, vágní hnutí „Svoboda a přímá demokracie“ (SPD), domov různých nespojených zrádců místní občané a netolerantní Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) musí znovu dokázat, že deaktivace chudých lidí z dávek na bydlení vede k hladu, protože chudí si musí dávky na bydlení platit – díky Ústavnímu soudu postupujícímu již čtvrtý rok řádek v otázce „zón deprivace bydlení“ – omezení těchto dvou výhod ke zmatku Neprokázali „překvapení“, které podle nich vytvářejí. Mohou žít ve skutečném bydlení pro rodinu, ať už chtějí někde bydlet v garáži nebo páchat trestnou činnost. V obavě, že obě křesťanské strany nebudou letos na podzim znovu zvoleny do Poslanecké sněmovny, se obě křesťanské strany (kromě českého poslance Johna Shishinskeho, který ve skutečnosti není křesťanským demokratem) spojily s ODS a spojily své síly s tzv. Hnutí SPOLU (SPOLU).

„Například křesťanští demokraté (KDU-ČSL) a TOP 09 hlasovali, proč by tento asociální zákon tlačil tisíce zbídačených rodin, včetně rodin, do úplné chudoby,“ uvedl Martin Šimek, ředitel Institutu pro sociální začleňování (IPSI) Poté okomentoval. Odmítnutí křesťanských hodnot připomíná opatrné odmítání KSČM rodin s dětmi a jejich odmítání chudých pracovníků, včetně pomoci chudým.

To je smutná záležitost. Proto jsme si v Poslanecké sněmovně museli znovu poslechnout pohádky o místních úřadech, které tvrdí, že jejich slušní a pracující obyvatelé nemají žádné právní nástroje k zajištění místního pořádku a klidu, zatímco „oni“ („nevhodní“, „Romové“, „ sociální podvodníci “) Smějí se pokutám, které jim byly uloženy (emocionální prvek je v těchto projevech o této neuznané chudobě zásadní) a české ministerstvo práce s tím„ nic “neudělalo.

READ  Český princ Lopkovich vstupuje do světa NFT

V Poslanecké sněmovně byl marně slyšet hlas pirátské poslankyně Olgy Richedro, která upozornila na to, že adresa provinění ve skutečnosti spadá pod ministerstvo vnitra, které obsahuje seznam takových zločinů a sankcí (nejsou pokuty), takže Městská policie a Česká republika jsou rovněž odpovědné za vymáhání agendy místních úřadů, včetně obce. Příkazy. Jelikož však „hladomor“ není uveden jako seznam v trestním zákoně ani v zákonech o zneužití, je „logické“ obviňovat adekvátní účinek moderních trestů na ministerstvo, které řídí úřady práce pro potraviny a bydlení.

Bylo to však tak, že Poslanecká sněmovna byla stále infiltrována středověkým duchem a neexistovaly žádné jasné vize, jak obnovit chudý domov. „My z velké části nemáme problém s rezidenčními hotely – náš problém je, že‚ žijí ‚v našich bytových jednotkách! “ Český poslanec Hannah to řekla sněmovně pod Alikem Zherovkovou (KSČM).

Co musí Senát nyní přehodnotit?

Osoby, které dostávají opakovanou pomoc osobám v hmotné nouzi – v současné době 67 300 rodin, tj. Přibližně 200 000 osob – se dopustí přestupku uvedeného v návrhu zákona (VŠECHNO TO BUDE), pokud se on nebo někdo jiný rozhodne, že jsou odpovědné (např. Místo pobytu nezletilého rodiče neznámí) JE JEDEN) Pokud poté nezaplatí pokutu uloženou městem (VŠECHNO BERE JEDNOU ZTRACENOU PLATBU), přijdou o část své dávky na bydlení, jejíž hodnota je v současné době v průměru 4 Kč 260 [EUR 165] Pro rodinu. Pokud nebudou mít dostatečnou motivaci splácet půjčku, přijdou o příspěvek na živobytí (v současné době 4 330 Kč) [EUR 170] Pro rodinu).

Musíme si zde pamatovat, že skutečně neexistuje nic jako „závažný“ nebo „významný“ přestupek – tato myšlenka, kterou dříve vymyslela Ivana Epková z ODS, ho dostala Právnická fakulta v Plzni (nepochybně rychlá). Abychom pomohli osobám v hmotné nouzi, uvedeme v dolní komoře číslo 290/5, B2, zákon 51/2006, Cole, § 51A odst. 1, citaci: „Mohou být odečteny příspěvky na pobyt a bydlení. Uložené pokuty za trestné činy uvedené v odstavci 2 Za úplatu ne nezletilý, ale pobírající příspěvek na pobyt nebo příspěvek na bydlení nebo spolupracovník osoby odsouzené za trestný čin déle než tři roky, nejdéle jeden rok ode dne pokuta. „

„Pravidla se v tomto případě nepoužijí, s výjimkou výhod, které jsou k dispozici ze sbírky,“ uvádí pozměňovací návrh. Přehled přestupků a výše pokut, které za ně mohou být uloženy, až do výše 10 000 Kč [EUR 390], Lze najít na tomto odkazu.

READ  Londýnský deník: Rosamond Bike přichází do češtiny - přidává talentu herečky další jazyk

V části A oddíle 4a odst. 2 a 4 schváleného zákona se uvádí: „Všechny penále za vybrané trestné činy lze odečíst z příspěvku na bydlení a živobytí o jeden měsíc, dokud nejsou nahlášeny příslušné regionální pobočce. Úřad práce (dále jen jako „nahlášené trestné činy“) se vyplácí; Nejprve se sníží poskytování ubytování, a pokud se to neosvědčí jako uspokojivé, sníží se životní minimum, čímž se sníží výhoda. Zaplacení pokuty za deklarovaný vybraný přestupek se stane příjmy obce, která za tuto vybranou informaci uložila pokutu. “

Do 1. ledna 2022, kdy bude zákon schválen v Senátu, to bude znamenat osvobození od výběru takové pomoci těm, kteří se ocitli v nouzi, s výhradou pokut uložených městem – platby po výživném nebo výživné na děti, škody způsobené bolestí a utrpení, Od těchto koncesí nelze odečíst ani půjčky poskytnuté českému státu, i když se o těchto půjčkách říká, že jsou prioritou. Dluhy vůči jednotlivcům nebo státu mají menší společenský význam než pokuty za porušení obecních nařízení nebo za krádež bot, které zůstaly před dveřmi vašeho souseda.

Je zřejmé, že se jedná o pošetilý spěch zakrýt nekompetentní vedení na úrovni obcí. Tento pozměňovací návrh je výsledkem jakéhokoli populismu v navrhovaných stranách: „Poslanecká sněmovna se o to postará, jak můžete!“

Místní úřady a úřady práce zvládnou pochybení, ale nebudou mít čas pomáhat lidem

Tady na IPSI nejdříve sledujeme obce, které přijaly zóny nepoužívání, a poté je rozšiřujeme před místními volbami – pokud to nefunguje, místní vlády znovu sestaví a utáhnou šrouby. .. Takže pokud se místní úřady stanou zákonem schopným vymáhat nezaplacené dluhy z veřejného zájmu, můžeme zkontrolovat, zda sled událostí na těchto místech sleduje podobný vzorec. Nebude to tak snadné.

V praxi by při spravedlivém potrestání chudých bylo spravedlivé město překvapeno, kdyby si uvědomilo, že tentokrát poslanci přijali něco, co nechtěli, ale absolutní potřeba výhod po třetím neopomenutelném trestu pro obce, které křičely na bonusovou úpravu, to dělá možné okamžitě sbírat výhody pro první kancelář. Jelikož žádný starosta nechce zvyšovat sociální napětí v obci, půjde bez štěstí tím, že si udělá čas a použije takový trest.

READ  Musíte sledovat české filmy na Netflixu

Část B2, § 50 a 4 návrhu zákona zní: „Místní úřad obce s rozšířenou působností oznámí přestupek uložený pro přestupek podle odstavce 51A příslušné krajské pobočce Úřadu práce. (C) První f) po spáchání nevhodného chování Pokud se do 12 měsíců zjistí, že pachatel spáchal nejméně dva trestné činy podle § 51A odst. 2, nebude mu včas vyplaceno, protože Komise o tom uvědomí krajská pobočka Úřadu práce o všech těchto přestupcích. Místní úřad obce s rozšířenou působností se o uložených pokutách obrací na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce. Neposkytnutí informací a včasné zaplacení je přestupkem podle § 51A (2) (c) až (f) a vymáhat pokutu v souladu s § 51A a IF pouze jinou cestou Pokud ne, je čas na spáchání tohoto trestného činu. Současně existují vážné pochybnosti o schopnosti pachatele provést restrukturalizaci; Důvody pro praxi uvedenou v tomto odstavci by měly být odůvodněny tak, aby bylo možné tuto praxi přezkoumat. „

Co se stane dál?

Návrh zákona jde do českého Senátu (vedeného ODS), kde se proti němu pokusíme bojovat znovu. Senátoři, na rozdíl od většiny kolegů v dolní komoře, se budou držet věci novelizace zákona a pomůžou situaci s přestupkem – někým, kdo v dané obci ani nebývá – komu by se lépe zodpovídalo, kdyby zvážil, zda připravuje lidi potravin a bytových dávek nezaplacením pokut.

Je důležité si uvědomit, že podle tohoto zákona nemusí mít obce možnost hlásit nezaplacené pokuty úřadům práce, ale bude to vyžadovat, tj. Ty, které jsou ve hmotné nouzi, aby přispěly ke snížení dávek na základní životní potřeby všech zapojen. Jinými slovy, často vyprávěný příběh o „známých prvcích“, které mohou obce konečně označit, v tomto kontextu neplatí – nemohou přesně přijít na to, jak pomocí tohoto právního nástroje na někoho zaměřit. Ne viníci a další.

Doufáme, že alespoň v Senátu pochopí, že jakákoli změna zákona, která má pomoci osobám v hmotné nouzi, by měla přispět k řešení problému chudoby. Návrh zákona o zesílení chudoby by proto měl být zamítnut.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *