Kriminalisté si vychovávají nové odborníky

0

Na půdě pražské policie vzniká nové fakultní pracoviště Policejní akademie ČR

 

V pátek 1. září 2017 došlo v budově Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy ke slavnostnímu otevření pracoviště Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze. Ceremoniálu se zúčastnil rektor policejní akademie doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph. D., děkanka fakulty pplk. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph. D., MBA. A další vzácní hosté.

 

Tímto krokem dochází k dalšímu významnému posunu vzájemné dosavadní spolupráce. Nové fakultní pracoviště bude působit při 2. a 7. oddělení Odboru hospodářské kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, Krajského ředitelství hlavního města Prahy. Na těchto odděleních pracují zkušení vyšetřovatelé, kteří se zabývají těmi nejsložitějšími kauzami hospodářské trestné činnosti a jsou ve svém oboru právem považováni za špičkové odborníky. Mají tak studentům bezesporu co nabídnout.

 

A co si od nového fakultního pracoviště pražská policie slibuje?

 

„Nesmírně si vážím obětavé práce pedagogů PA při výchově nové generace policistů. Již mnoho let Policejní akademie ČR zajišťuje našim příslušníkům i občanským zaměstnancům odborné vzdělávání jak v bakalářských, tak  i magisterských studijních programech a rovněž i v programech celoživotního vzdělávání. Někteří policisté naproti tomu vykonávají v rámci policejní akademie odbornou lektorskou a pedagogickou činnost. Není tajemstvím, že celá řada absolventů této vysoké školy nakonec najde uplatnění u Policie ČR. Doufám, že nové fakultní pracoviště přispěje k zatraktivnění naší profese a přiláká nové zájemce o práci na odboru hospodářské kriminality.“, uvedl ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy brigádní generál Miloš Trojánek.

 

„Ve fakultním pracovišti vidím šanci pro motivované studenty, kteří již vědí, že chtějí svou profesní dráhu začít a rozvíjet ve služebním poměru u Policie ČR a konkrétně Služby kriminální policie a vyšetřování. Těmto perspektivním mladým lidem připravíme takové podmínky, aby již během studia mohli konfrontovat své získané teoretické znalosti s praxí a získat ucelený přehled o práci, na kterou se připravují. Doufáme, že tento krok povede k rychlejšímu zaplnění míst uvolněných v důsledku generační obměny policistů.“, dodala vedoucí 2. oddělení major Dagmar Pospíšilová.

 

mjr. Mgr. Andrea Zoulová – 1. září 2017

Sdílejte:

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.